Spoeddienst

Pijnklachten en Spoedgevallen
Bij acute pijn of andere spoedgevallen tijdens de openingstijden van onze praktijk, belt u het
liefst tussen 09:00u en 17:00 naar 0111 85 16 71. Alleen dan kunnen we u in veel gevallen
dezelfde dag nog zien en behandelen.
Buiten onze reguliere openingstijden, in het weekend (zondag) en tijdens de
officiële vrije dagen, feest- en vakantiedagen en schoolvakanties, werken wij voor de
spoedgevallendienst samen met Dental365 Spoed Tandarts Zeeland. Voor alle pijnklachten
en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u zich wenden
tot Dental365 Zeeland op tel: 085 – 018 9421

 

Dental365 Spoed Tandarts Zeeland
Telefoon spoedgevallendienst Zeeland: 085 – 018 9421
Dental365 heeft naast de vestiging in Zeeland, ook vestigingen in Rotterdam, Breda, Gouda,
Dordrecht, Den Haag, Amsterdam, Ede, Deventer en Apeldoorn. Mocht een andere locatie u
op dat moment beter uitkomen, dan kunt u aan de telefoon uw voorkeur aangeven.
Dental365 kan dan, mits mogelijk, samen met u kijken welke locatie voor u de meest
geschikte is. Voor meer informatie over de spoeddienst kunt u ook kijken op de website
Dental365.nl
Aantal zaken waar u ook rekening mee dient te houden, voordat u belt naar Dental365 Spoed
Tandarts Zeeland;
Wat mee te nemen:
• Bij het bellen: houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken)
altijd bij de hand. Dental365 heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen.
• U (of de persoon om wie het gaat) dient het verzekeringspasje en een geldig
identiteitsbewijs mee te nemen.
• U dient uw consult en/of spoedbehandeling bij Dental365 direct te voldoen middels
pin of creditcard. U kunt niet contant betalen.

 

Kosten en vergoedingen:
• De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere
tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa (Nederlandse
Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.
• Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-,
weekenddiensten en tijdens de erkende feest- en vakantiedagen. Informeer hiernaar
als u belt.
• U ontvangt altijd een nota van Dental365.
• Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf
declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over de vergoedingen vanuit uw
aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.
• Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten
deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Informeer indien mogelijk
wel bij uw verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit de basisverzekering
voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed.
Tot slot:
• Dental365 heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal
Dental365 zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor een eventuele
vervolgbehandeling wordt u, zoals gebruikelijk, altijd terugverwezen naar uw eigen
tandarts. Heeft u géén eigen vaste tandarts? Dental365 informeert u dan verder.
• Nadat u bij Dental365 een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u per SMS en per e-mail
de bevestiging. In deze bevestiging treft u ook aan de link naar het online
anamneseformulier. Dit formulier dient u vooraf, voordat u naar uw afspraak gaat,
online in te vullen en te versturen. Indien u een vaste tandarts heeft, vergeet u dan
niet deze gegevens op het formulier correct in te vullen. Zonder de gegevens van uw
tandarts kan Dental365 uw behandelverslag en de eventuele röntgenfoto’s niet naar
uw tandarts sturen.
• Houdt u er aub rekening mee dat uw afspraaktijd bij Dental365 altijd een richttijd is!
Dental365 Zeeland is géén reguliere tandartspraktijk maar een spoed tandartspraktijk.
U wordt verzocht op tijd te komen en er wordt altijd getracht u op tijd te helpen.
Doorgaans lukt dit ook goed. Toch kunt u te maken krijgen met uitloop en langere
wachttijden omdat vooraf nooit ingeschat kan worden hoe lang een spoedafspraak
per patiënt kan duren. Tevens hebben sommige spoedafspraken altijd voorrang.
Hierdoor kan het ook voorkomen dat u helaas langer dient te wachten. Dit is bijv. in
geval van acute zorg, trauma’s en spoed bij kinderen.